Nagrywamy nie tylko w studiu.

Rejestrujemy koncerty, spektakle, recitale, 

dźwięk na planie,

przyrodę ożywioną i fermentującą...

wszędzie tam gdzie jest potrzeba.

Nasza sala o znakomitej akustyce i rozmiarach 57m2 i 5m wyskości każda, daje wpsaniały komfort samotnego i wspólnego nagrywania.

STUDIO NIEPODLEGŁOŚCI 159